Verleestafels

Het inspecteren (verlezen) van bepaalde producten kan  aan rollenbanen verzorgd worden. De rollenaandrijving wentelt de producten immers, waardoor alle kanten zichtbaar worden.